mail  ilgin_postasi@hotmail.com - http://kral.web.tr    tel  0542 396 28 67

deneme deneme deneme

HABERLER / DUYURULAR

Ilgın Göstere Mahallesine Duyuru
13 Mart 2023, 12:03

DUYURU
Halkın Bilgilendirilmesi 
ve Sürece Katılımı Toplantısı
Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret AŞ.  tarafından; Konya İli, Ilgın İlçesi, Göstere Mahallesi, 235 ada 123, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 143 nolu parsel  sınırları dahilinde  “Lisanssız Güneş Enerji Santrali (Tesis Kapasitesi: 15,62 MWm/12,4 MWe, 15,81 ha)” projesinin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Yönetmeliği'nin 9. maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı” yapılacaktır.
Halkımıza saygı ile duyurulur.
Toplantı Yeri            : Göstere Mahalle Kahvehanesi
Toplantı Yerinin Adresi   : Göstere Mahallesi, 123001. Sk. 26A 
                                        Ilgın/KONYA 
Toplantı Tarihi            : 06.04.2023
Toplantı Saati            : 14.00
Proje Sahibi: Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret AŞ.
Tel : (0256) 554 63 54
Faks : (0256) 554 6358
ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluş:
BERKA Mühendislik Çevre Madencilik ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Tel :(0 312) 213 20 03 
Faks :(0 312)  215 96 13